Indlandsisen

Besøg den mægtige iskappe

Indlandisen er den andenstørste iskappe i verden efter den, der dækker Antarktis. Isens areal er 1,710,000 km2 eller omkring 80% af Grønlands samlede areal. Du vil aldrig glemme første gang, du ser isen eller træder op på den, som du netop har mulighed for her i Kangerlussuaq takket være den eneste vej i Grønland, der fører til isen. Stilheden er næsten larmende og med mindre du er nær smeltevandselve, eller det blæser, vil du kun høre dit eget åndedræt.