Aasivissuit – Nipisat

En UNESCO Verdensarv

UNESCO Verdensarv: Aasivissuit - Nipisat ligger lige nord for polarcirklen mellem den nordligste grænse for det isfrie havområde som en 'kile' mellem Kangerlussuaq og Sisimiut og strækkende sig over 417.800 hektar land.

Dette enestående område rummer spor af mere end 4200 års menneskelig bosættelse. Kulturlandskabet ligger i hjertet af det største isfrie område i Grønland, hvilket har gjort det ekstraordinært egnet som en jagtplads fra Davis-strædets kyster til Indlandsisen over en 235 km lang strækning fra vest til øst. Som rejsende kan du stadig i dag se adskellige flotte forhistoriske bopladser, ruiner, varder, stier og andre spor af forhistoriske mennesker, dvs. nomadjægere og samlere.

I årtusinder har folk i Aasivissuit - Nipisat-området udnyttet de lokalt tilgængelige ressourcer og har tilpasset deres livsstil og hjem til årstiderne. På grund af stedets særlige topografi og de klimatiske forhold byder dette specifikke område på et usædvanligt godt miljø i forhold til at kunne overleve i et af ​​de mest barske områder og egne af verden.

Arktisk hare, polarræv og rensdyr hører til de naturligt forekomne pattedyr i regionen. Rensdyret (som der skønnes at være 90.000 dyr af i området) er det primære vildt, men hare er altid blevet jagtet for sin velsmagenhed, og bløde skind og ræv for sin fine pels. Et fjerde landpattedyr - moskusoksen - blev introduceret til området syd for Kangerlussuaq i 1962, og siden da er antallet heraf steget til nutidens total på omtrent10.000.

Vegetationen i Aasivissuit - Nipisat dækker lidt over 80% af landskabet, resten består af bare sten eller jord. Da vegationen typisk ikke vokser over knæhøjde, er landskabets konturer og dets kulturelle særkende-steder meget iøjnefaldende. Halvdelen af ​​vegetationen består af dværgbuske som mosebølle, fjeldrevling, pil og dværgbirk. Fuglelivet har altid været rigt i dette område. Om sommeren domineres landskabet af små fugle, og deres sang høres overalt. Ferskvandsfugle findes ved de fleste søer, og fjeldrypen er allestedsnærværende, og alle er de i fare for at blive bytte for rovfugle som jagtfalken eller havørnen.

....
Kilde: "Nomination of Aasivissuit - Nipisat. Inuit Hunting Ground between Ice and Sea for inclusion on the World Heritage List". Jens Fog Jensen et al. 2017
For mere information om webstedet, besøg UNESCO's Verdensarvhjemmeside.

Information

Vidste du?
Området Nipisat (Sisimiut) til Aasivissuit (Kangerlussuaq) blev godkendt som en UNESCO Verdensarv i 2018.