Vilkår og Betingelser

Vilkårene herunder er grundlaget for en aftale mellem dig som kunde og Albatros Arctic Circle (AAC) som operatør. Albatros Arctic Circle (AAC) har produktforsikring hos Codan. AAC bruger kun både, der er godkendt af Søfartsstyrelsen til passagertransport, og kun både med gyldig forsikringsdækning.

1. Tilmelding

Aftalen er bindende for både dig og AAC, når depositum er betalt.

De oplyste deltagernavne til AAC skal være i overensstemmelse med de navne, der står i de respektive deltageres pas. 

2. Betalingsbetingelser

Følgende regler gælder, medmindre andet er nævnt under den specifikke tur på vores hjemmeside:

Turen skal betales fuldt ud ved tilmeldingen. 
Enkelte ture kan have særlige betalingsvilkår og skærpede afbestillingsvilkår. 
Børnepriser: Børn under 2 år deltager gratis i ture. Børn i alderen fra 2 til 11 år (begge inklusive) deltager til reduceret pris som angivet i AAC’s prisliste.

3. Aflysninger foretaget af kunden

Reservationer af ture for mellem 1 og 7 deltagere:
Reservationer for mellem 1 og 7 deltagere kan annulleres gebyrfrit op til 3 dage før turstart. Alle annulleringer skal sendes skriftligt til ilulissat@aac.gl for Ilulissat og info@aac.gl for Kangerlussuaq, for at være gyldige. 
Annulleringer, der forekommer mindre end 3 dage før turstart, annulleres mod et gebyr svarende til den bekræftede pris af den samlede tur. Dette gælder også ved udeblivelse fra turen. 

Reservationer af ture for 8 eller flere deltagere: 
Reservatinoer for 8 eller flere deltagere kan annulleres gebyrfrit op til 30 dage før turstart. Alle annulleringer skal sendes skriftligt til ilulissat@aac.gl for Ilulissat og info@aac.gl for Kangerlussuaq, for at være gyldige. 
Annulleringer, der forekommer mindre end 30 dage før turstart, annulleres mod et gebyr svarende til den bekræftede pris af den samlede tur. Dette gælder også ved udeblivelse fra turen. 

Skulle du blive ramt af en forsinkelse på vej til Ilulissat og Kangerlussuaq, der betyder, at du ikke kan deltage i en købt tur, beder vi dig kontakte AAC så hurtigt om muligt. Vi vil i hvert enkelt tilfælde prøve at flytte turen, men vi kan desværre ikke garantere, at dette er muligt.

I forbindelse med refundering, gør vi opmærksom på, at AAC ikke refunderer eventuelle kreditkortgebyrer, der måtte være i forbindelse med køb af turen, men kun den af AAC oplyste totalpris for den aflyste tur. Dette gælder også, hvis AAC aflyser turen pga. vejr, tekniske problemer og lignende. 

4. Aflysninger foretaget af AAC

AAC forbeholder sig ret til at aflyse arrangementer i følgende tilfælde: for få tilmeldinger, problematiske isforhold, usikkert føre eller is- eller sneunderlag for snescooterkørsel, tekniske problemer på båden samt dårligt vejr. Det er alene kaptajnen på båden, snescooterguiden eller AAC, der afgør, om forholdene er til gennemførelse eller ej. Hvis AAC aflyser en tur af en af de ovennævnte grunde, bliver turens fulde pris samt eventuelt betalte gebyrer refunderet til kunden. 

Hvis du har købt flere ture hos AAC, og én tur har indflydelse på andre udflugter i det samlede program, vil vi uden beregning forsøge at tilpasse det samlede program, så alt kan nås. Skulle udflugter i denne forbindelse blive aflyst, refunderer vi også dem, såfremt de er bestilt gennem AAC. AAC påtager sig ikke ansvaret for andre operatørers ture, hvis programændringer påvirker disse. 

Prioritering ved aflysninger: Når ture bliver aflyst af ovennævnte grunde, kan der opstå tilfælde, hvor nogle med garanteret billet ikke kommer med, mens andre gør. Der foretages i den henseende ikke kun en prioritering af, hvornår billetten er købt, da andre hensyn kan spille ind. Det er alene AAC, der afgør, hvem der skal deltage i de enkelte ture. 

I forbindelse med refundering, gør vi opmærksom på, at AAC ikke refunderer eventuelle kreditkortgebyrer, der måtte være i forbindelse med køb af turen, men kun den af AAC oplyste totalpris for den aflyste tur. Dette gælder også, hvis AAC aflyser turen pga. vejr, tekniske problemer og lignende. 

5. Afkortede ture

Ture kan af forskellige grunde blive afkortet eller ændret undervejs. Det kan være på grund af vejret, sneføret, isforholdene etc. 

Slædetures ruter og snescooterruter, eller længden på samme, bliver indimellem ændret på grund af vejret, føret, isforhold eller lignende. Det er alene slædekusken/snescooterguiden, der bestemmer, hvordan turen afvikles, og der ydes efterfølgende ingen kompensation for ændrede eller afkortede ture. 

Vandreture kan ligeledes ændres på grund af uforudset tåge eller andet vejrlig, der ikke tillader turens fulde gennemførelse ad den planlagte rute. Det er alene guiden på turen, der afgør dette. Der ydes efterfølgende ingen kompensation for ændrede eller afkortede vandreture. 

Bådture kan ændres i rute og længde afhængig af vejr- og isforhold. Det er alene skibets kaptajn, der afgør dette. Der refunderes efterfølgende for mistet sejltid, hvis dette overskrider 25 % af turens samlede længde. Der refunderes ikke for eventuelt manglende tid på land.

6. Minimumsantal for deltagere

Nogle ture har et mindstekrav for antallet af deltagere. Det antal er angivet under de enkelte ture. Vi kan i enkelte tilfælde gøre undtagelser og gennemføre med et mindre antal. Aflysning af ture på grund af for få tilmeldte kan ske indtil en time før turens afgang. Hvis dette skulle ske, tilbyder vi en alternativ tur. Er dette ikke muligt, annullerer og refunderer vi turen. Herudover kan der ikke gøres erstatningskrav gældende mod AAC. 

7. Afviklingstidspunkter 

Vi forbeholder os ret til at ændre de på billetten påskrevne tidspunkter. Vi anbefaler derfor, at du kontakter AAC umiddelbart efter ankomsten til Ilulissat og Kangerlussuaq for at få et opdateret dagsprogram. 

8. Prisændringer

Ifølge lovgivningen kan turoperatøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter og gebyrer samt svingende valutakurser. Desværre forekommer pludselige prisstigninger ofte som følge af olietillæg, stigende skatter og sikkerhedsafgifter, og disse ekstraomkostninger kan løbe op i flere tusinde kroner. I forbindelse med grupperejser opgivet i danske kroner vil prisstigninger finde sted efter følgende principper:

• Vi ændrer løbende vores prislister, og en tur vil altid blive solgt til den aktuelle pris, selvom du eventuelt er i besiddelse af en forældet prisliste.     

• Det kan forekomme, at en tur er solgt til forskellige priser, fordi vi sjældent lader prisreguleringer slå igennem på rejser, der er bestilt inden en given prisstigning.

9. Prisændring efter bestilling

Hos AAC er vi nødt til at forbeholde os ret til, efter bestilling, at forhøje prisen på grund af ændringer i indkøbsforhold, transportomkostninger (herunder brændstofpriser) valutakurser eller andre omstændigheder, vi ikke kan tage højde for på forhånd. Dette sker dog kun i sjældne tilfælde. 

10. Overdragelse

Under visse omstændigheder kan en tur overdrages til familie eller venner mod et gebyr. Gebyret afhænger af rejsens karakter. AAC påtager sig ikke gensalg af en allerede betalt tur og kan heller ikke garantere, at en overdragelse er mulig.

11. Rejsedokumenter

Hvis andre rejsedokumenter – ud over fakturaen – er nødvendige, vil disse blive fremsendt til deltagerne, når det fulde beløb for turen er betalt. 

Yderligere rejsedokumenter kan være vouchers og rutebeskrivelser, som angiver de serviceydelser, du har bestilt på rejsemålet. Hvis du deltager i en tur med en rejseleder eller i en aktivitet beskrevet i vores program, vil du modtage en voucher til dette i forvejen. 

12. Pas og visum

Vi anbefaler, at dit pas er gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemkomsten fra rejsemålet.

13. Forsikringer

AAC har de lovpligtige produktforsikringer, men de omfatter ikke forsikring af deltagernes private ejendele. Skulle dine private ejendele blive beskadiget eller mistet undervejs på turen, er det for din egen regning eller egen forsikring. Vi anbefaler derfor, at du inden afrejse fra hjemlandet tegner en forsikring, der dækker i disse tilfælde. 

Danske statsborgere på ferierejse under en måneds varighed i Grønland er dækket af den offentlige sygesikring mht. lægebehandling og hjemtransport (hvis hjemtransport anbefales af en SOS-læge). Det kan dog alligevel være en god ide at tegne en privat rejseforsikring, der dækker omkostninger ved behandling af sygdom og hjemtransport. Endvidere anbefaler vi, at forsikringen indeholder en bagagedækning i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst af bagage. Det er den rejsendes eget ansvar at have de korrekte forsikringer. Se de aktuelle regler for sygesikring i udlandet på www.borger.dk. 

Det er en forudsætning for deltagelse i turen, at man optræder ansvarsfuldt og hensynsfuldt og retter sig efter AAC’s og dets repræsentanters anvisninger. Det frarådes, at man bevæger sig rundt på egen hånd i ukendte og afsidesliggende områder, specielt efter mørkets frembrud. Ønsker du at være på egen hånd, bør det altid ske efter samråd med AAC eller dets stedlige repræsentanter. Såfremt AAC ikke er repræsenteret specifikke steder, bør du konsultere relevante guidebøger eller offentligt ejet institutioner og myndigheders vejledninger og anvisninger for de pågældende steder. 

14. Vaccinationer

Information om vaccinationer bør indhentes hos din egen læge. Hvis AAC alligevel giver oplysninger om anbefalede sygdomsforebyggende behandlinger, skal det betragtes som en service uden lægeligt ansvar. 

15. Bevægelseshæmmede og handicappede

Det vil altid fremgå af rejsebeskrivelsen, hvorvidt en bestemt tur stiller særlige krav til fysik og helbred. Som hovedregel gælder det, at alle turdeltagere skal være selvhjulpne. Kørestolsbrugere og bevægelseshæmmede med ledsagere er velkomne på mange af vores ture, men man skal rådføre sig med AAC, inden turen bestilles. AAC forbeholder sig ret til at afvise deltagere, der efter en skønsmæssig vurdering ikke vil være i stand til at gennemføre turen ved egen hjælp. En sådan afvisning er uden ansvar for AAC.

16. Erstatningsansvar

Ud over de i punkt 4 beskrevne refusioner afskriver AAC sig ethvert kompensationsansvar for aflyste ture og forventede oplevelser. Endvidere afskriver AAC sig også enhver erstatningspligt i forhold til forsinkelser af udflugter, der betyder, at deltagere mister forbindelse til anden videretransport. 

AAC begrænser endvidere erstatningsansvaret for flytransporternes vedkommende til de summer, der er fastsat i Warszawa-konventionen, og for søtransport i henhold til summerne fastsat i Athen-konventionen. 

17. Ansvarsfraskrivelse

Udflugter hos AAC er aktiviteter, der er forbundet med en vis risici, inklusiv, men ikke begrænset til, naturkræfter, civil uro, farlige veje, stier, off road aktiviteter, indkvartering, køretøjer, både eller andre former for transport; drukning, forstuvninger, overanstrengelse, blå mærker eller brækkede knogler; insektbid og -stik; højderelateret sygdom; hypotermi og frostskader; ikke-sanitær mad eller vand; ulykke eller sygdom uden adgang til midler til hurtig evakuering eller tilgængelighed af medicinske forsyninger; utilstrækkelig lægehjælp; fysisk anstrengelse. Ovennævnte farer og risici er kun eksempler, og der kan være andre farer og risici forbundet med aktiviteterne leveret af AAC. 
Som gæst påtager man sig personligt alle risici forbundet med aktiviteterne, uanset om de risici er forudsete eller uforudsete, kendte eller ukendte for at kunne gøre skade, inklusiv alle former for skade eller personskade, der kan tilgå under deltagelse i aktiviteterne. 

18. Reklamationer

Har du en reklamation, skal du fremsætte den under turen, så utilfredsstillende forhold kan forsøges forbedret med det samme. Ligeledes skal du rette reklamationen til AAC’s personale umiddelbart efter turens afslutning. Kan man ikke her løse klagens mål, skal du sende en skriftlig klage til AAC senest 3 uger efter hjemkomst fra turen. Ved alle søgsmål mod AAC anvendes Grønlands retsvæsen. 

19. Brug af personlige oplysninger

Når du reserverer en tur hos AAC, indsamler vi følgende oplysninger om alle deltagere: navn, køn og valgte ture, samt følgende oplysninger om betaler: adresse, e-mail og betalingsmiddel. Hvis du har købt en sejltur, vil deltagernavne blive videregivet til rederiet. Derudover videregives ingen af de oplysninger, som er kommet AAC i hænde. 

20. Øvrige betingelser

Der tages forbehold for trykfejl på hjemmeside, brochurer og andet salgs- og informationsmateriale. Ethvert krav mod AAC skal afgøres ved Grønlands retsvæsen.

Information